Видавець Юрій ШеляженкоКонтакти

Реквізити для здійснення платежів

Послуги

Продукція

Видання, що поширюються за каталогом ДП "Преса"

Інші видання, які можна замовити у видавця

Продаж книжок та інших видань у роздріб здійснюється згідно із роздрібним прайсом. Якщо ви представляєте книжковий магазин і берете книжки на реалізацію або замовляєте книжки оптом, запитуйте оптовий прайс та (за необхідності) зразок договору про реалізацію книжкової продукції у видавця.

Про своє замовлення повідомляйте за наведеними вище контактними даними. Не забувайте повідомити свою поштову адресу, включаючи поштовий індекс та повне ім'я (прізвище, ім'я, по-батькові), якщо замовник є фізичною особою, чи офіційну назву, якщо замовник є юридичною особою.

Оплатна продукція насилається поштою після надходження платежу на банківський рахунок або отримання поштового переказу на суму замовлення. У разі надсилання книжок післяплатою загальна вартість замовлення збільшується на 15 гривень.

Можлива передача продукції в Києві при особистій зустрічі за попередньою домовленістю про час та місце зустрічі (бажано, в районі станції метро "Печерська").

Одна особа може замовляти безкоштовно не більш ніж одне видання на місяць, якщо не наведе прийнятні доводи про доцільність більшого обсягу безкоштовного замовлення.

Книжки у вільному доступі

Миррим Худдух. Сотня: роман-трилер Зоя Пушкарёва. Памяти бегущая строка: стихотворения Душа і сучасність: діалог мислителів [есеї] Священное писание
Душевна релігія Суверенітет особистості: традиції та перспективи Розумію. Вірую. Люблю Правдошукач

Інформація про книжки Юрія Шеляженка на сайті "Автура"

Ю.Шеляженко. Я – традиція : ідеалістична проза Ю.Шеляженко. И в смертной схватке с целым морем бед... : рассказы и фельетоны Ю.Шеляженко. Мій Євромайдан
Ю.Шеляженко. Самоучка : ідеалістична література Ю.Шеляженко. Не воюй : оповідання українською та російською Ю.Шеляженко. Душа – це людина в центрі буття : ідеалістична поезія, лірика, сатира та жарти

Веб-сайти друкованих видань

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції

Конкурс есеїв на тему "Людина та людяність: актуальне бачення". Конкурс эссе на тему "Человек и человечность: актуальное видение"

ВІДКРИТИЙ КОНКУРС ЕСЕЇВ НА ТЕМУ «ЛЮДИНА ТА ЛЮДЯНІСТЬ: АКТУАЛЬНЕ БАЧЕННЯ»

Портал «Філософія і Релігієзнавство», видавець Юрій Шеляженко, проект «Forgotten knowledge», Асоціація «Мир» оголошують відкритий конкурс есеїв на тему «Людина та людяність: актуальне бачення».

Ми вже маємо успішний досвід проведення конкурсу есеїв на тему «Душа і сучасність: діалог мислителів» та видання друкованої збірки есеїв. Цього разу ми пропонуємо подумати і написати про сутність людини і людяності та значення цих універсальних цінностей в сучасному світі.

У відкритому конкурсі може брати участь будь-яка людина, без жодних обмежень та дискримінації, в т.ч. за критеріями віку, статі, освіти, ідеології, національності, громадянства, статків, соціального походження, суспільного положення, світоглядної чи релігійної орієнтації, СОГІ, тощо.

До участі в конкурсі необхідно представити оригінальний текст есею обсягом до 5-ти сторінок формату А4 (шрифт Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал 1,5). Відбуватиметься перевірка на плагіат. Прийматимуться роботи, які раніше ніде не були опубліковані.

Заявки на участь у конкурсі повинні обов'язково містити повне ім'я (П.І.Б.), контактну інформацію (поштову адресу, мобільний телефон, адресу електронної пошти); згоду на безоплатну публікацію есею та на обробку персональних даних за наступною формою: “Погоджуюся на обробку моїх персональних даних з метою проведення конкурсу есеїв та на безоплатну публікацію мого конкурсного твору”.

За бажанням учасників заявки можуть містити: бажаний псевдонім для публікації в інтернеті та у збірці есеїв; статус (посаду, місце роботи/навчання, звання, титул, тощо); короткі біграфічні відомості (рік та місце народження, основні досягнення — суспільні, професійні, наукові, творчі чи інші); фотографію в форматі jpg, jpeg розміром до 500 Кб.

Свої роботи надсилайте нам на електронну пошту: tureligious@gmail.com

Протягом трьох днів вам мають повідомити про отримання конкурсного твору. У разі, якщо підтвердження не надійшло, просимо запитати про підтвердження за електронною поштою: Dmitruk2009@gmail.com

Роботи приймаються до 1 вересня 2016 року.

Формат відкритого конкурсу є нашою оригінальною розробкою і полягає в тому, що усі бажаючі можуть долучитися не тільки до участі в конкурсі, але й до визначення та нагородження переможців. Це означає, що організатори публікують есеї в Інтернеті та після цього:

– кожен може проголосувати за них “лайком” та/чи прокоментувати, що буде враховано при визначенні лідерів читацьких симпатій і лідерів дискусії;

– кожен з учасників може надіслати організаторам свою оцінку опублікованих есеїв за встановленою формою, і така оцінка буде врахована при визначенні лідерів авторської майстерності;

– кожен може через організаторів конкурсу нагородити власним призом тих чи інших учасників у будь-яких самостійно визначених номінаціях чи кожного з учасників конкурсу.

Організатори нагородять всіх учасників конкурсу друкованою збіркою есеїв та сертифікатами.

Переможці конкурсу отримають цінні книги та інші подарунки від партнерів конкурсу і будуть нагороджені дипломами відповідно до рішення експертного журі, сумарних оцінок есеїв учасниками конкурсу та підсумків голосування і дискусії в інтернеті, а також відповідно до пропозицій про призи в окремих номінаціях, які надійдуть до організаторів.

Ви маєте змогу поділитися своїми думками зі всією Україною.

Головне — вірити у свої сили!

Надсилайте свої роздуми.

Покажіть власний світогляд широкій аудиторії.

Результати конкурсу будуть оприлюднені 10 грудня 2016 року.

Довідково. Есе, есей (фр. Essaі – спроба, нарис) – невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи питання і не претендує на вичерпне і визначальне трактування теми; це жанр, який лежить на перетині художньої та публіцистичної творчості.

Партнери: Товариство Українських Філософів і Релігієзнавців, Центр ісламознавчих досліджень при Національному Університеті "Острозька академія", Інститут душевної релігії, Український клуб.

Інформаційні партнери: Апейрон+ , Релігієзнавчий журнал "Апокриф", Ахамот – простір мандрівного релігієзнавства, Релігійний бюлетень "Ідеаліст".

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ЭССЕ НА ТЕМУ «ЧЕЛОВЕК И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ: АКТУАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ»

Портал «Философия и Религиоведение», издатель Юрий Шеляженко, проект «Forgotten knowledge», Ассоциация «Мир» объявляют открытый конкурс эссе на тему «Человек и человечность: актуальное видение».

У нас есть успешный опыт проведения конкурса эссе на тему «Душа и современность: диалог мыслителей» и издания печатного сборника эссе. На этот раз мы предлагаем подумать и написать о сущности человека и человечности, а также о значении этих универсальных ценностей в современном мире.

В открытом конкурсе может принять участие любой человек, без ограничений и дискриминации, в т.ч. по признакам возраста, пола, образования, идеологии, национальности, гражданства, состояния, социального происхождения, общественного положения, мировоззренческой или религиозной ориентации, СОГИ, и т.д.

Для участия в конкурсе необходимо представить оригинальный текст эссе объемом до 5-ти страниц формата А4 (шрифт Times New Roman, размер 12, межстрочный интервал 1,5). Будет проводиться проверка на плагиат. Принимаются только работы, которые раньше нигде не были опубликованы.

Заявки на участие в конкурсе должны обязательно содержать полное имя (Ф.И.О.), контактную информацию (почтовый адрес, мобильный телефон, адрес электронной почты); согласие на безвозмездную публикацию эссе и на обработку персональних данных по такому образцу: “Соглашаюсь на обработку моих персональных данных с целью проведения конкурса эссе и на публикацию моего конкурсного произведения без вознаграждения”.

При желании участников заявки могут содержать: желаемый псевдоним для публикации в интернете и в сборнике эссе; статус (должность или вид самозанятости, место работы/учебы, звание, титул и т.п.); краткие биографические сведения (год и место рождения, основные достижения — общественные, профессиональные, научные, творческие или другие); фотографию в формате jpg, jpeg размером до 500 Кб.

Свои работы отправляйте нам на электронную почту: tureligious@gmail.com

В течение трех дней вам должны сообщить о получении конкурсного произведения. В случае, если подтверждение не поступило, просим запросить подтверждение по электронной почте: Dmitruk2009@gmail.com

Работы принимаются до 1 сентября 2016 года.

Формат открытого конкурса является нашей оригинальной разработкой и состоит в том, что все желающие могут принять участие не только в конкурсе, но и в определении и награждении победителей. Это означает, что организаторы публикуют эссе в Интернете и после этого:

– каждый может проголосовать за них “лайком” и/или прокомментировать, что будет учтено при определении лидеров читательских симпатий и лидеров дискуссии;

– каждый участник может прислать организаторам свою оценку опубликованных эссе в установленной форме, и такая оценка будет учтена при определении лидеров авторского мастерства;

– каждый может через организаторов конкурса наградить собственным призом тех или иных участников в любых самостоятельно определенных номинациях или каждого из участников конкурса.

Организаторы наградят всех участников конкурса печатным сборником эссе и сертификатами.

Победители конкурса получат ценные книги и другие подарки от партнеров конкурса и будут награждены дипломами на основании решения экспертного жюри, суммарных оценок эссе участниками конкурса, итогов голосования и дискуссии в интернете, а также в соответствии с предложениями о призов в отдельных номинациях, которые поступят организаторам.

У вас есть возможность поделиться мыслями со всем миром. Главное — верить в свои силы! Присылайте ваши размышления. Раскройте собственное мировоззрение широкой аудитории.

Результаты конкурса будут обнародованы 10 декабря 2016 года.

Для справки. Эссе (фр. Essaі – попытка, проба, очерк) – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному поводу или предмету и не претендующее на исчерпывающую или определяющую трактовку темы; этот жанр лежит на пересечении художествен-ного и публицистического творчества.

Партнеры: Общество Украинских Философов и Религиоведов, Центр исламоведческих исследований при Национальном Университете "Острожская академия", Институт открытой религии, Украинский клуб.

Информационные партнеры: Апейрон+, Религиоведческий журнал "Апокриф", Ахамот – пространство путешествующего религиоведения, Религиозный бюллетень "Идеалист".

© Шеляженко Ю. В., 2012-2016.